Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 30-31marca w Zielonce odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące w szczególności Wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządów Województw oraz Lokalnych Grup Rybackich.Poruszono m. in. następujące zagadnienia:
- wypełnianie wniosku o dofinansowanie
- załączniki do wniosku
- wizualizacja znaku PO-RYBY 2007-2013
- kryteria kwalifikowania do odpowiedniego sektora (publiczny/społeczny/gospodarczy)
- kwalifikowalność kosztów

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowała p. Emilia Dunal - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przygotowana przez nią prelekcja dotyczyła zagadnień związanych wyborem operacji oraz wypełnianiem wniosku o dofinansowania (pobierz plik)

Prezentacje pozostałych prelegentów:

  • Grażyna Skolimowska "Znakowanie tablic informacyjnych,  związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” (pobierz plik)
  • Jolanta Perkowska "Stan wdrażania osi priorytetowej 4" (pobierz plik)
  • Magdalena Włodarczyk "Załączniki do wniosku w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności" (pobierz plik)
  • Paweł Rodak "Zagadnienia prawne związane z wdrażaniem LSROR i oceną wniosków" (pobierz plik)

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
907006