Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RKLS) to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.

Przedstawiamy Państwu pierwsze opracowania dot. nowej perspektywy finansowej w zakresie RKLS.

„Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce”

"Wytyczne do opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020. Podręcznik dla lokalnych grup działania"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie” (link do strony).


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892496