Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo

W dniu 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, tj. najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w zakresie trzech polityk unijnych – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę  wzięto pod uwagę zarówno zapisy unijnych
i krajowych dokumentów strategicznych, jak również dotychczasowe doświadczenia związane
z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

W dokumencie tym uwzględniono również opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

•    cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
•    opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
•    układ programów operacyjnych,
•    zarys systemu finansowania oraz wdrażania.


Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892511