Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Departamentu PROW UMWW odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników oddziału PO RYBY w ramach cyklu szkoleń dla LGR działających na terenie Wielkopolski.

Na spotkaniu poruszono zagadnienia związane między innymi z kontrolami w miejscu realizacji operacji,  zaostrzeniem przepisów dot. zapłaty odsetek od wypłaconej zaliczki w przypadku niezłożenia wniosku o płatność oraz nowymi zasadami fakturowania. Omówiono również bieżące sprawy interpretacyjne oraz zagadnienia zgłaszane przez LGR.

Ponadto na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące przyszłej perspektywy finansowej oraz współczynnika rybackości.

Dziękujemy za udział w szkoleniu i owocną dyskusję.

Poniżej prezentacje oraz zdjęcia ze szkolenia.

1)    „Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013” Anna Rębowiecka
2)    „Art. 189 ustawy o finansach publicznych” Eliza Klósak
3)    „Współczynnik rybackości w perspektywie finansowej 2014-2020” Karolina Szambelańczyk
4)    „Pozostałe zagadnienia” Karolina Szambelańczyk


Fot. 1 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 2 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 3 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 4 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich

 

Fot. 1

Fot. 5 Szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892483