Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy Państwu kolejne dokumenty zawierające wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” na lata 2014-2020.

Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w Europejskich Funduszach Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Nie są one wiążące dla jakichkolwiek podmiotów zaangażowanych w realizację Funduszy EFSI ani dla Państw Członkowskich, niemniej zapewniają stosowne wskazówki i zalecenia, a ponadto odzwierciedlają najlepsze praktyki.

Wytyczne dotyczące Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (RLKS) zostały opublikowane, aby zapewnić wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w lokalne grupy działania praktyczne narzędzia i sugestie do realizowania RLKS.

Dokument został opracowany przez lokalnych ekspertów w zakresie rozwoju i zredagowany przez Komisję Europejską. Swój wkład wnieśli również specjaliści, którzy brali udział w spotkaniach grup tematycznych.

Ww. wytyczne opublikowano z zamierzeniem ułatwienia realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zachęcania to stosowania dobrych praktyk.


1.    Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Wytyczne dla Państw Członkowskich i jednostek odpowiedzialnych za program


„Wytyczne dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”

(wersja 2: maj 2014 r.)

historia dokumentu:
wersja 1: kwiecień 2013 r.
wersja 2: maj 2014 r. (aktualizacje uwzględniające końcową wersję regulacji EFSI)

2.    Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Wytyczne dla Państw Członkowskich i Władz Programowych
Wytyczne dla Beneficjentów

„Wytyczne w sprawie Lokalnych Strategii Rozwoju Realizowanych Przez Społeczność dla Lokalnych Partnerów”

(wersja 1: maj 2014 r.)


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892519