Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” omawiane były podczas konferencji prasowej, która 23 lipca br. odbyła się w sali Kolumnowej Sejmu RP.

Organizatorem spotkania po raz kolejny była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, który podkreślił, że trud pracy rybaka to nie tylko połowy, ale także praca na rzecz ochrony środowiska i zachowywania zasobów ryb w akwenach wodnych.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przedstawił stopień realizacji PO Ryby 2007-2013, na który przeznaczono 978,8 mln euro. Zwrócił uwagę, że ruszył on z dwuletnim opóźnieniem, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych dziś 93% środków zostało już zagospodarowanych, a 86% środków finansowych zostało już wypłaconych. Zapewnił ponadto, że 100% środków finansowych z PO Ryby 2007-2013 będzie wykorzystanych.

Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, warto zwrócić uwagę, że Polska pod względem wielkości środków na politykę rybacką znajduje się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Nowy Program Operacyjny Rybactwo i Morze będzie miał siedem priorytetów. Łączna wartość środków unijnych i krajowych – przeznaczonych na jego realizację – wynosi około 703 mln euro. Nowymi komponentami programu są: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Sekretarz stanu zapowiedział przeprowadzenie w końcu miesiąca konsultacji w zakresie podziału środków i zaprosił do nich wszystkie uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu organizacje.

Więcej informacji oraz materiały ze spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

źródło: www.minrol.gov.pl


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794747