Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 9 i 10 października br. w miejscowości Trzebaw koło Poznania odbyło się ogólnokrajowe sympozjum pt. „INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU”, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu PO RYBY 2007-2013, tj. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji FAPA oraz sieci FARNET, a także przedstawiciele samorządów województw i lokalnych grup rybackich z całej Polski.

Zaproszonych gości powitali gospodarze spotkania tj.: Pan Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy sympozjum z zainteresowaniem śledzili prezentacje prelegentów. Pani Urszula Budzich - Tabor koordynator FARNET podkreśliła konieczność współpracy stowarzyszeń z instytucjami wdrażającymi program, ale również między samymi stowarzyszeniami. Natomiast Pan Profesor Walenty Poczta przedstawił prelekcję dotyczącą poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywnego wykorzystania zasobów rolnictwa i rybactwa dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wiele emocji wywołało wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z wielkim entuzjazmem spotkały się również prelekcje przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich ukazujące doświadczenia podczas wdrażania PO RYBY 2007 – 2013.

Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych grup rybackich mieli okazję wymienić się doświadczeniami we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju i podzielili się tzw. dobrymi praktykami. Omówiono propozycje dotyczące usprawnienia systemu wdrażania programu PO RYBY, a także współpracę stowarzyszeń rybackich z samorządami województw w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych dostępnych w perspektywie 2007-2013. Oparta na wiedzy i doświadczeniu dyskusja pozwoliła na wypracowanie wspólnych postulatów, które przesłano do MRiRW.

W trakcie spotkania miało miejsce uroczyste przekazanie statuetki „MASZOPERA” – symbolu przewodnictwa w Konwencie Polskich Lokalnych Grup Rybackich. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka przekazała przewodnictwo w KONWENCIE PLGR Lokalnej Grupie Rybackiej „Obra-Warta” – należącej do Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolskiej Sieci LGR – na kolejny dziewięciomiesięczny okres sprawowania władzy i nadzoru.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za udział w sympozjum i owocną dyskusję.

 

 

Fot. 1 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 2 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 3 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

 

Fot. 4 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 5 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 6 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 7 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 8 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.

Fot. 1

Fot. 9 "INICJATYWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU", Trzebaw 2014 r.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794767