Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dochowania zasady „n+2” w roku 2014, o której mowa w art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r.), zwracamy się z prośbą o przyspieszenie składania wniosków o płatność końcową w przypadku operacji, których realizacja została już zakończona.

Naszą prośbę kierujemy również do Beneficjentów, których dokumenty złożone do SWW w ramach rozliczenia końcowego projektu są w trakcie weryfikacji.

Powyższe umożliwi zintensyfikowanie działań polegających na weryfikacji i rozliczeniu operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – a co za tym idzie poświadczenie większej liczby wydatków w ramach dochowania zasady „n+2” w bieżącym roku.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794745