Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 21 listopada br. w siedzibie Departamentu DOW odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Wielkopolska Rybna” w celu dokonania oceny aplikacji konkursowych złożonych w ramach konkursu na najciekawsze projekty, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa.

Aplikacje konkursowe składane były w terminie od 18 sierpnia do 18 października br.. Łącznie złożono 30 aplikacji konkursowych, przy czym 29 aplikacji konkursowych spełniło wymagania określone w regulaminie i podlegało ocenie. Projekty ocenianie były według następujących kryteriów:

  • innowacyjność,
  • ochrona środowiska,
  • wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu,
  • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • promocja projektu,
  • zatrudnienie.

Poniżej przedstawiamy Państwu zwycięskie projekty oraz projekty, które otrzymały wyróżnienia.

KATEGORIA: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

W ramach tej kategorii zwyciężył projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy pt. „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół p.w. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia”.


Ponadto Kapituła Konkursu przyznała pięć wyróżnień.

Wyróżnione zostały następujące projekty:

projekt pt. ”Budowa miejsc wypoczynkowych - domków letniskowych - wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych - w tym osób niewidomych i słabowidzących” zrealizowany przez Pana Daniela Chrobrowskiego,

projekt pt. „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku” zrealizowany przez Pana Wiesława Cygana,

projekt pt. „Z E-rybką poznamy Świat” zrealizowany przez Zbąszyńskie Dzieciaki – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka,

projekt pt. „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo-historycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Wieś bez Barier",

projekt pt. „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie” zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo.

KATEGORIA: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

W ramach powyższej kategorii nie wyłoniono laureata, tylko przyznano jedno wyróżnienie. Projekt, który doceniła Kapituła to „Lokalna Baza Ekoturystyki II” zrealizowany przez Panią Joannę Sanocką – Pertek.


KATEGORIA: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

W ramach kolejnej kategorii zwyciężył projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury pt. „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”.


Kapituła Konkursu nie przyznała w tej kategorii wyróżnień.

KATEGORIA: „Projekty zrealizowane przez lokalne grupy rybackie”

W ostatniej kategorii nagrodzono projekt zrealizowany przez Lokalną Grupę Rybacką Obra – Warta pt. „Konkurs Ryby z Regionu Obra - Warta polecam :-)”.

To jedyny nagrodzony w tej kategorii projekt.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom konkursu nastąpi w I kwartale 2015 r. O konkretnym terminie poinformujemy Państwa osobiście.


 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794713