Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 8 i 9 czerwca br. zorganizowano spotkanie dotyczące wsparcia rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS) w perspektywie finansowej 2014-2020. W wydarzeniu, które odbyło się w hotelu Navigator w Zbąszyniu, udział  wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z terenu Wielkopolski.Zaproszonych gości powitał gospodarz spotkania Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

W ramach programu ww. wydarzenia, w dniu 8 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu „Wielkopolska Rybna”, których zrealizowane projekty z terenu województwa wielkopolskiego, w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Nagrodzono m. in. projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy pod nazwą: „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia” w kategorii Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a także projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego” w kategorii Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Nagrody zwycięzcom  przekazał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Ponadto Pan Marszałek wręczył 6 wyróżnień autorom najciekawszych projektów, tj.:

·       Panu Danielowi Chrobrowskiemu za projekt: „Budowa miejsc wypoczynkowych – domków letniskowych – wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych – w tym osób niewidomych i słabo widzących”.

·        Panu Wiesławowi Cyganowi za projekt: „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku”.

·        Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka
w Zbąszyniu - Zbąszyńskie Dzieciaki za projekt: „Z e – rybką poznajemy świat”.

·        Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” za projekt: „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo – historycznej
z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

·        Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo za projekt: „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie”.

·        Pani Joannie Sanockiej – Pertek za projekt: „Lokalna Baza Ekoturystyki”.

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali również prezentacji prelegentów dotyczących m.in. zadań Samorządu Województwa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Pani Renata Kaszewska-Mika – przedstawiciel Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła informacje o wsparciu przygotowawczym w ramach PO RYBY 2014-2020, a także warunki udziału w konkursie na wybór LSR.

Drugiego dnia spotkania omówiono zasady wyboru LSR oraz inicjatywę Leader w nowej perspektywie finansowej.

 

 

 

 

 

LEADER w RLKS

PROW 2014-2020

Projekt sieja i sielawa

RLKS a Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020

Umowa na realizację LSR - PROW

Umowa RLKS

Wsparcie przygotowawcze

Renowacja kościoła św. Wawrzyńca w Łomnicy

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892525