Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 14 sierpnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”. Spotkanie to było jednym z cyklu siedmiu jednodniowych, bezpłatnych szkoleń, które zorganizował Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Samorządami Województw.

Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich, a także jednostek samorządu terytorialnego.
Przybyłych gości powitał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski. Szkolenie poprowadził ekspert - Pan Paweł Rodak zaproszony przez MRiRW. Przybliżył on zagadnienia związane z przygotowaniem LSR, takie jak: diagnoza – opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.
Wszystkim obecnym na szkoleniu dziękujemy za udział.

 

 

"Szkolenie z zakresu opracowania i pisania lokalnych strategii rozwoju" Paweł Rodak

 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892514