Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 9 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Jednocześnie informujemy, iż ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 września 2016 r.

 

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

 

 

umww

 




Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794710