Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

follow site Szanowni Państwo,

https://drodyboret.ru/791.html Zgodnie z art. 25 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca przygotowała wzory sprawozdań dla beneficjenta, które zostały zamieszone na stronie internetowej MGMiŻŚ pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/sprawozdania/wzory-sprawozdan-koncowych-z-realizacji-operacji-w-ramach-po-rybactwo-i-morze/.

https://stuffshopers.info/888.html Jednocześnie uprzejmie informuję, że zmieniono wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze. Nowe wzory sprawozdań w ramach działań priorytetu 4 obowiązują od dnia 4 lipca 2017 r.
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
541401