Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Lokalna Grupa Rybacka


Wykaz gmin wchodzących w skład LGR:

Gmina Czarnków (woj. wielkopolskie) o powierzchni 347,8 km2, gęstości zaludnienia 31,4 os/km2
Gmina Lubasz (woj. wielkopolskie) o powierzchni 167,2 km2, gęstości zaludnienia 42,9 os/km2
Gmina Obrzycko (woj. wielkopolskie) o powierzchni 110,8 km2, gęstości zaludnienia 39,1 os/km2
Gmina Ostroróg (woj. wielkopolskie) o powierzchni 84,8 km2, gęstości zaludnienia 57,8 os/km2
Gmina Pniewy (woj. wielkopolskie) o powierzchni 158,4 km2, gęstości zaludnienia 76,4 os/km2
Gmina Połajewo (woj. wielkopolskie) o powierzchni 141,5 km2, gęstości zaludnienia 43,8 os/km2
Gmina Wronki (woj. wielkopolskie) o powierzchni 301,7 km2, gęstości zaludnienia 62 os/km2

Charakterystyka sektora rybackiego
Obszar objęty strategią leży w północno-zachodniej części pasa Niziny Wielkopolskiej oraz części Pojezierza Wielkopolskiego, w dorzeczu Warty. Mieści w swych granicach obszerny fragment Puszczy Noteckiej.
Wody powierzchniowe obszaru LGR „Warta-Noteć” należą do zlewiska Warty i Noteci. Sieć rzek poza wymienionymi tworzą: Sama, Ostroroga, Oszczynica i kilka pomniejszych cieków. Na obszarze znajdują się 32 jeziora o łącznej powierzchni ponad 783 ha.


Fot. archiwum gmina Pniewy

Wody są zasobne w ryby, co należy zawdzięczać programom zarybieniowym prowadzonym przez PZW oraz innych użytkowników. Najbardziej popularne gatunki to karp, karaś, lin, płoć, boleń, jaź, kleń, krąp i certa, a z drapieżnych okoń, szczupak, sandacz, sum i węgorz
Z racji istniejących warunków przyrodniczych rybactwo od najwcześniejszych czasów odgrywało ważną rolę w gospodarce obszaru. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne, a także źródła pisane z okresu średniowiecza i czasów późniejszych. Przed wojną na obszarze objętym LSROR dominowało rybactwo rzeczne, głównie na Warcie i Noteci.


Fot. archiwum gmina Wronki

Po wojnie na omawianym terenie powstały PGRyb Lutom i Wągrowiec, a od 1975r. PGRyb Oleśnica. Wielu pracowników tych gospodarstw kształciło się w Szkole Rybackiej w Sierakowie a następnie na uczelniach wyższych co na owe czasy było sporym osiągnięciem.


Fot. archiwum gmina Czarnków

Obecnie sektor rybacki tworzą głównie małe gospodarstwa rodzinne. Ze względu na skalę produkcji większość producentów .sprzedaje swoje ryby klientom detalicznym, najczęściej mieszkańcom tej samej miejscowości lub gminy. Na niektórych obiektach hodowlanych możliwe jest wędkowanie i zabranie złowionej ryby. Ta forma sprzedaży ryb cieszy się dużą popularnością. Na uwagę zasługuje fakt, że około 30% ogólnej wielkości odławianych ryb to ryby odławiane właśnie przez wędkarzy.

Budżet
Przyznany na lata 2010-2015 budżet LGR  wynosi 14 338 478,80 zł, w tym:

 • 37,5% środków przeznaczono na wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
 • 16% środków przeznaczono na restrukturyzację
 • i reorientację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
 • 17% środków przeznaczono na podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
 • 18% środków przeznaczono na ochronę środowiska
 • i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,
 • 9% środków przeznaczono na funkcjonowanie LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnych społeczności
 • 2,5% środków przeznaczono na wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej


Podział środków finansowych na dwuletnie okresy:
I okres – lata 2010-2011 - planuje się wykorzystanie 5 040 000 zł
II okres – lata 2012-2013 - planuje się wykorzystanie 6 880 000,80 zł
III okres – lata 2014-2015 - planuje się wykorzystanie 2 418 478 zł

Cele i działania
Cel ogólny I to wzrost potencjału turystycznego.
Cele szczegółowe:

 • ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • umacnianie tożsamości lokalnej i aktywizacja mieszkańców,
 • promocja obszaru objętego strategią,
 • rozwój infrastruktury turystycznej,
 • poprawa jakości i różnorodności usług turystycznych.

Cel ogólny II to wzrost jakości życia.
Cele szczegółowe:

 • ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • umacnianie tożsamości lokalnej i aktywizacja mieszkańców,
 • promocja obszaru objętego strategią,
 • rozwój sektora usług dla ludności,
 • rozwój infrastruktury społecznej i kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Cel ogólny III to utrzymanie sektora rybackiego.
Cele szczegółowe:

 • ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • poprawa gospodarki zasobami wodnymi,
 • rozwój usług dla sektora rybackiego,
 • poprawa marketingu produktów sektora rybackiego,
 • różnicowanie źródeł dochodów osób mających pracę związaną z sektorem rybackim.

Harmonogram konkursów:


Lp. Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały
I - II III – IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III – IV I – II III - IV I – II III - IV
1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa X X X X
2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem X X X X X X
3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa X X X X X X
4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 5obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej X X X X


Kontakt
Osoba do kontaktu: Paweł Bugaj, tel. 67 254 53 23, 602 755 647
Siedziba: Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
www.wartanotec.org


 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
906991