Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Wykaz gmin wchodzących w skład LGR:

Gmina Kiszkowo (woj. wielkopolskie) o powierzchni 114,49 km2, gęstości zaludnienia 46,75 os/km2
Gmina Łubowo (woj. wielkopolskie) o powierzchni 113,54 km2, gęstości zaludnienia 49,49 os/km2
Gmina Pobiedziska (woj. wielkopolskie) o powierzchni 189,26 km2 gęstości zaludnienia 90,76 os/km2
Gmina Kostrzyn (woj. wielkopolskie) o powierzchni 154,81 km2, gęstości zaludnienia 104,08 os/km2

Charakterystyka sektora rybackiego
Obszar LGR swoją historia sięga początków istnienia państwa polskiego. Na terenie gminy Łubowo znajduje się pierwsza osada słowiańska - Ostrów Lednicki nad jeziorem Lednica. W zbiorach archeologicznych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy znajdują się liczne ślady uprawiania rybołówstwa, w tym w postaci szczątków ryb i narzędzi do połowów. Jezioro Lednica tworzy Lednicki Park Krajobrazowy, który został utworzony w 1988r. Park utworzono w celu ochrony przyrody i unikatowych zabytków znajdujących się wokół Jeziora Lednickiego, pochodzących z okresu tworzenia państwa polskiego.
Sieć hydrologiczna obszaru LGR jest bardzo bogata. Jedną z największych rzek terenu jest rzeka Główna, która jest prawym dopływem Warty. Rzeka Główna swój początek bierze z Jeziora Lednica, początkowo płynie na południe, a następnie skręca na zachód w kierunku Pobiedzisk. W zlewni rzeki Głównej poza jeziorem Lednica, znajdują się jeszcze naturalne jezioro Biezdruchowskie oraz sztuczne Kowalskie. Kolejna z rzek to Mała Wełna, która jest prawym dopływem Wełny. Mała Wełna przepływa przez Obszar Natura 2000 „Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem”. Kolejna rzeka Cybina jest prawym dopływem Warty, przepływa przez jezioro Okrąglak, które znajduje się w ciągu tzw. Jezior Babskich. Tu znajduje się rezerwat „Okrąglak”.
Na ternie gminy Pobiedziska znajduje się Park Krajobrazowy Promno. W Promnie znajduje się kompleks stawów rybnych „Promno” I, II i III. Stawy zostały zbudowane w latach 1986-1996, zasilane są głównie wodami rzeki Cybina.
Na terenie gminy Kiszkowo znajduje się kompleks stawów rybnych - własność Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu – Ośrodek Zarybieniowy w Dąbrówce Kościelnej.


Fot. archiwum gospodarstwo rybackie Sławno

Gospodarka rybacka na terenie LGR prowadzona jest na obiektach stawowych służących do chowu i hodowli ryb, jeziorach, zbiorniku zaporowym Kowalskie, kilkudziesięciu małych stawach, torfowiskach, oczkach wodnych itp.
Gospodarka w obiektach stawowych polega między innymi na:

 • produkcji ryb handlowych, głównie karpia oraz innych gatunków takich jak: amur, tołpyga , szczupak, sum, lin, karaś,
 • produkcji materiału zarybieniowego na potrzeby obsad na stawach do produkcji ryb handlowych,
 • produkcji materiału zarybieniowego na potrzeby zarybiania jezior: szczupak , sandacz, sum europejski, lin, karaś , karp,
 • produkcji materiału zarybieniowego na potrzeby obsad małych przydomowych stawów, oczek wodnych, stawów potorfowych.

Gospodarka jeziorowa w głównej mierze opiera się na:

 • zarybianiu jezior,
 • połowach rybackich,
 • sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb.

Dystrybucja produkcji rybackiej na terenie objętym LSOR:

 • ryby handlowe – głównym odbiorcą ryb są dwie aglomeracje miejskie: poznańska i gnieźnieńska. Ryby sprzedawane są w formie żywej przez cały rok. Każde z większych gospodarstw prowadzi sprzedaż hurtową jak i detaliczną. Gospodarstwa posiadają punkty sprzedaży tzw. sprzedaż „prosto od rybaka”,
 • materiał zarybieniowy – produkowany jest na zarybienia własnych stawów oraz jezior, nadmiar natomiast przeznaczony jest do sprzedaży. Głównymi odbiorcami materiału zarybieniowego są przede wszystkim: inne gospodarstwa rybackie, użytkownicy jezior, gospodarstwa agroturystyczne.

Budżet
Planowany budżet LGR na lata 2010-2015 to 10.578 .140 zł , w tym:

 • 48% środków przeznaczono na wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
 • 20% środków przeznaczono na restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
 • 20% środków przeznaczono na podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
 • 10% środków przeznaczono na funkcjonowanie LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnych społeczności,
 • 2% środków przeznaczono na wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Podział środków finansowych na dwuletnie okresy:
I okres – lata 2010-2011 - planuje się wykorzystanie 3.120.551 zł,
II okres – lata 2012-2013 - planuje się wykorzystanie 5.289.070 zł,
III okres – lata 2014-2015 - planuje się wykorzystanie 2.168.519 zł.

WIZJA - obszar objęty strategią dzięki aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców osiągnie zróżnicowany rozwój gospodarczy, utrzyma w dobrej kondycji środowisko naturalne oraz poprowadzi do poprawy warunków i jakości.

Cele i działania

Cel ogólny I to stworzenie zróżnicowanego rozwoju gospodarczego umożliwiającego rekonwersję i minimalizację zaniku sektora rybackiego i rozwoju usług dla społeczności obszaru.
Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu technicznego gospodarstw rybackich,
 • alternatywne formy sprzedaży produktów rybackich,
 • wzrost kompetencji zawodowych osób związanych z sektorem rybackim,
 • tworzenie i rozwój alternatywnych działań gospodarczych dla sektora rybackiego,
 • prowadzenie badań naukowych nad retencją wodną obszaru i ochroną środowiska.

Cel ogólny II to stworzenie czystego ekologicznie, estetycznego i dbającego o zachowanie w jak najlepszej kondycji zasobów naturalnych, przyrodniczych i kulturowych regionu umożliwiając poprawę warunków i jakości życia mieszkańców obszaru .
Cele szczegółowe:

 • rewitalizacja miejscowości i poprawa jej wizerunku,
 • poprawa infrastruktury technicznej transportu i dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych,
 • rozwój turystyki i rekreacji wodnej wraz z rozbudową infrastruktury do jej uprawiania,
 • wzrost konkurencyjności obszaru poprzez rozwój kulturalny, edukacyjny i zawodowy mieszkańców.

Harmonogram konkursów:

Lp. Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały
I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III - IV
1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa X X X X
2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem X X X X
3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa X X X X


Kontakt
Osoba do kontaktu: Bartosz Krąkowski, tel. 61 429 70 13
Siedziba: ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo (Urząd Gminy Kiszkowo)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.rzp.net.pl/

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
907022