Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie LGR

Wykaz gmin wchodzących w skład LGR (województwo lubuskie i wielkopolskie):
Gmina Bledzew (woj. lubuskie) o powierzchni 274,58km2, gęstości zaludnienia 18,72 os/km2
Gmina Chrzypsko Wielkie (woj. wielkopolskie) o powierzchni 84,33km2, gęstości zaludnienia 39,74os/km2
Gmina Kwilcz (woj. wielkopolskie) o powierzchni 141,78 km2, gęstości zaludnienia 43,60 os/km2
Gmina Miedzichowo (woj. wielkopolskie) o powierzchni 208,51 km2, gęstości zaludnienia18,30 os/km2
Gmina Międzychód (woj. wielkopolskie) o powierzchni 307,24 km2, gęstości zaludnienia 59,65 os/km2
Gmina Międzyrzecz (woj. lubuskie) o powierzchni 315,32 km2, gęstości zaludnienia 79,10 os/km2
Gmina Przytoczna (woj. lubuskie) o powierzchni 184,50 km2, gęstości zaludnienia 30,87 os/km2
Gmina Pszczew (woj. lubuskie) o powierzchni 177,64km2, gęstości zaludnienia 23,64 os/km2
Gmina Sieraków (woj. wielkopolskie) o powierzchni 203,31 km2, gęstości zaludnienia 43,23 os/km2
Gmina Trzciel (woj. lubuskie) o powierzchni 177,35km2, gęstości zaludnienia 35,92 os/km2
Gmina Zbąszyń (woj. wielkopolskie) o powierzchni 179,77 km2, gęstości zaludnienia 75,20 os/km2

Charakterystyka sektora rybackiego
Główne rzeki obszaru LGR to Obra i Warta. Obszar ten charakteryzuję się wysoką lesistością, znaczna część terenu objęta jest ochroną prawną, w tym obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody.
Opisując historię rybactwa na terenie LGR należy zaznaczyć, że ze względu na korzystne warunki przyrodnicze (liczne akweny) miejscowa ludność od zarania korzystała z bogactwa wód w pożywienie. W okresie XIV-XVIII w. zaczęły powstawać gospodarstwa stawowe. Za najstarsze uznaje się obiekty w Przygodzicach, niewiele później funkcjonowały już stawy w Międzychodzie. W 1930 r. powiat międzychodzki odznaczał się najwyższą liczbą gospodarstw rybnych w Wielkopolsce.


Fot. archiwum gmina Międzyrzecz — Zamek Królewski w Międzyrzeczu

W wymiarze edukacyjnym głównym elementem łączącym gminy tworzące LGR była Szkoła Rybacka w Sierakowie. Jej absolwenci stanowili i stanowią wyspecjalizowaną kadrę rybacką nie tylko dla terenu LGR ale również dla Wielkopolski i całego kraju. Szkoła funkcjonowała w latach 1939 - 2005.


Fot. archiwum Zespołu Szkół w Sierakowie — Szkoła Rybacka w Sierakowie w 1939 r.

Współcześnie akwakulturę obszaru LGR można podzielić na: gospodarkę karpiową i innych gatunków w stawach karpiowych oraz gospodarkę jeziorową. Część gospodarstw hodowlanych to profesjonalne gospodarstwa prowadzące chów i hodowlę ryb w celu wprowadzenia ich na rynek – są to duże podmioty, funkcjonujące jako spółki. Gospodarstwa rolne w przeważającej części prowadzą chów i hodowlę ryb, jako jeden z rodzajów działalności rolnej, przy czym dla większości nie jest to działalność podstawowa. Pozytywnym zjawiskiem jest coraz częstsze wykorzystywanie użytkowanych wód oraz obiektów rybackich dla celów związanych z turystyką. Ponadto na ternie LGR odbywa się wiele imprez cyklicznych poświęconych rybactwu, m.in. Święto Obry w Międzyrzeczu, Dni Wędzonej Sielawy w Chrzypsku Wielkim oraz „Dni Morza” w Zbąszyniu.


Fot. Tomasz Kurasiński — Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie S-550 Zbąszyń 2008r.

Budżet
Planowany budżet LGR na lata 2010-2015 to 53.505.664,00 zł:

 • 13,24% środków przeznaczono na wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
 • 13,26% środków przeznaczono na restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
 • 19,28% środków przeznaczono na podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 • 31,22% środków przeznaczono na ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej
 • 10% środków przeznaczono na funkcjonowanie LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacje lokalnych społeczności,
 • 5% środków przeznaczono na wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Podział środków finansowych na dwuletnie okresy:
I okres – lata 2010-2011-planuje się wykorzystanie 25.356.374 zł,
II okres – lata 2012-2013- planuje się wykorzystanie 27.306.170 zł,
III okres – lata 2014-2015- planuje się wykorzystanie 843.120 zł.

Cele i działania
Cel główny to kształtowanie konkurencyjnego i innowacyjnego obszaru w myśl zasad rozwoju zrównoważonego.
Cele szczegółowe:

 • wzrost konkurencyjności gospodarczej na obszarze działania LGR,
 • poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju turystyki na obszarze działania LGR Obra - Warta,
 • promocja obszaru, edukacja i aktywizacja lokalnych społeczności na obszarze działania LGR Obra – Warta oraz zapewnienie funkcjonowania LGR Obra-Warta.

W ramach środka „wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na:

 • remoncie, odbudowie lub przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
 • promocji obszaru objętego LSROR.

W ramach środka „restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na:

 • budowie, przebudowie lub rozbiórce obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • zagospodarowaniu terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,
 • wyposażeniu obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia.

W ramach środka „podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na:

 • tworzeniu i rozwoju systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa,
 • podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej.

W ramach środka „ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej” przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na:

 • inwestycjach melioracyjnych,
 • budowie, odbudowie lub zabezpieczeniu szlaków wodnych,
 • zachowaniu różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,
 • renowacji, zabezpieczeniu i oznakowaniu kąpielisk.

Harmonogram konkursów:

Lp. Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały
I - II III – IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III – IV I – II III - IV I – II III - IV
1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa


X
X X
2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

X

X X
3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

X

X X
4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej


X
X X
Projekt materiałów informacyjnych dotyczących LSROR wdrażanej przez LGR "Obra-Warta"

pobierz plik


INFORMACJA O PLANOWANEJ ZMIANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH (LSROR)

W związku z koniecznością dostosowana Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) do aktualnych uwarunkowań formalno prawnych, w tym:
1. na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nr pisma RYBoz-KS-077/46/11 z dnia 25/02/2011 (skan w załączeniu),
2. postanowień zawartej w dniu 13/03/2011 r. umowy ramowej nr 1/1/MRiRW-LGR/2011 z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z konkursem o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013),
3. dostosowaniem zapisów LSROR do działań związanych z funkcjonowaniem LGR oraz współpracą pomiędzy LGR,
4. usunięcia błędów pisarskich,
przedstawiamy zaktualizowaną propozycję LSROR wraz z tabelą prezentującą wprowadzone zmiany. Prosimy o przesłanie własnych propozycji zmian / korekt, wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 21/03/2011r. (do godziny 15:00). Proponowane zmiany / korekty proszę określić wg schematu:
a) rozdział / punkt / podpunkt,
b) nr strony,
c) zakres zmian,
d) uzasadnienie zmian,
e) dane kontaktowe: Imię i nazwisko, nr telefonu.

Pobierz pliki:
1. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich (5,42MB)
2. Tabela wprowadzonych zmian
3. Pismo RYBoz-KS-077/46/11


Kontakt:
Osoba do kontaktu: Kamil Sieratowski tel. 727 577 244
Siedziba: ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.lgrow.pl


 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
907004