Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Stowarzyszenie LGR

Wykaz gmin wchodzących w skład LGR:

Gmina Wągrowiec (woj. wielkopolskie) o powierzchni 347,75km2, gęstość zaludnienia 33os/km2
Miasto i Gmina Oborniki
(woj. wielkopolskie) o powierzchni 340,16 km2, gęstość zaludnienia 94 os/km2
Miasto i Gmina Skoki
(woj. wielkopolskie) o powierzchni 198,52 km2, gęstość zaludnienia 45 os/km2
Miasto i Gmina Rogoźno (woj. wielkopolskie) o powierzchni 217,95 km2, gęstość zaludnienia 81 os/km2
Miasto i Gmina Margonin (woj. wielkopolskie) o powierzchni 122 km2, gęstość zaludnienia 52 os/km2
Miasto i Gmina Szamocin (woj. wielkopolskie) o powierzchni 125,46 km2, gęstość zaludnienia 58 os/km2
Miasto i Gmina Wyrzysk (woj. wielkopolskie) o powierzchni 160 km2, gęstość zaludnienia 89 os/km2

Charakterystyka sektora rybackiego
Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” zajmuje teren o powierzchni 1.512,59km2, którą zamieszkuje 98.315 osób (średnia gęstość zaludnienia wynosi 65 osób/km2).
Obszar gmin wchodzących w skład LGR jest bogaty w różnego rodzaju wody powierzchniowe, które zajmują około 2,8% jego powierzchni. Obok rzek Warty i Noteci, z ich dopływami, występują tu licznie jeziora, stawy hodowlane i zbiorniki sztuczne powstałe na ciekach w wyniku ich piętrzenia. Są one zasobne w ryby, co w dużej mierze należy zawdzięczać prowadzonym programom zarybieniowym. Nie braknie też gatunków chronionych, czy rzadko spotykanych na tym terenie jak np. rak amerykański, troć wędrowna, lipień, pstrąg potokowy i brzana.


Fot. Paweł Dykban — gmina Skoki

Występują tu wszystkie formy ochrony przyrody, w tym 4 obszary NATURA 2000, 6 potencjalnych obszarów siedlisk, 6 rezerwatów przyrody o charakterze florystycznym, faunistycznym i jeden projektowany, a także 273 pomniki przyrody.
Obszar działania „7 RYB” to unikalna symbioza natury i kultury Pałuk i Krajny. Uwidaczniają się też wpływy kultury łużyckiej.
Na obszarze LGR działa 29 podmiotów rybackich, w tym trzy gminy, parafia, spółki z o. o., spółdzielnie, gospodarstwa rolne i osoby prywatne, a także cztery stowarzyszenia wędkarskie, w tym dwa działające poza strukturami Polskiego Związku Wędkarskiego. Łączna wielkość produkcji ryb na tym terenie to ok. 790 ton rocznie. Wartość handlowa tych ryb wynosi ok. 7.000.000 zł.

Budżet
Planowany budżet LGR na lata 2010-2015 to 23.497.285 zł , w tym:

 • 37% środków przeznaczono na wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
 • 17% środków przeznaczono na restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
 • 18% środków przeznaczono na podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
 • 19% środków przeznaczono na ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,
 • 7% środków przeznaczono na funkcjonowanie LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnych społeczności,
 • 2% środków przeznaczono na wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Podział środków finansowych na dwuletnie okresy:
I okres – lata 2010-2011 - planuje się wykorzystanie 7 340 000 zł,
II okres – lata 2012-2013 - planuje się wykorzystanie 12 220 000,10 zł,
III okres – lata 2014-2015 - planuje się wykorzystanie 1926256 zł.

Cele i działania
Cel ogólny I to poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR.

Cele szczegółowe:

 • poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
 • poprawa atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego,
 • wzbogacenie oferty sektora usług dla ludności,
 • integracja mieszkańców i wzmocnienie tożsamości lokalnej.


Cel ogólny II to wzrost znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru „7 RYB”.

Cele szczegółowe:

 • poprawa warunków wodno-środowiskowych prowadzenia działalności w sektorze rybackim,
 • skuteczny marketing produktów rybactwa,
 • dywersyfikacja dochodów gospodarstw rybackich i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim.


Cel ogólny III to rozwój turystyki i rekreacji.

Cele szczegółowe:

 • rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,
 • rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych,
 • ochrona zasobów przyrodniczych,
 • promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych.

W ramach środka „Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB” (cel ogólny 1) przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na:

 • adaptacji i wyposażeniu miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet,
 • rewitalizacji miejscowości,
 • organizowaniu kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej,
 • renowacji, zabezpieczeniu i oznakowaniu kąpielisk.


W ramach środka „Zagłębie rybackie Wielkopolski” (cel ogólny 2) przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na:

 • tworzeniu i rozwoju alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa,
 • zachowaniu różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.

W ramach środka „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB” (cel ogólny 3) przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na:

 • remoncie, odbudowie lub przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
 • budowie, remoncie lub przebudowie małej infrastruktury turystycznej,
 • dostosowaniu obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • tworzeniu muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów związanych z tradycjami rybackimi,
 • promocji obszaru objętego LSROR,
 • inwestycjach melioracyjnymi,
 • budowie, odbudowie lub zabezpieczeniu szlaków wodnych,
 • zabezpieczeniu i oznakowaniu pomników przyrody.

Harmonogram konkursów:

Lp. Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały
I - II III – IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III – IV I – II III - IV I – II III - IV
1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa


X X
X
X


2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem


X X
X
X


3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa


X X
X
X


4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej


X X
X
XKontakt
Osoba do kontaktu: Anna Wojcińska, tel. 67 254 74 41, tel kom. 506 256 186

Siedziba: ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

strona internetowa: www.7ryb.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
906974