Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów WiejskichWykaz gmin wchodzących w skład LGR ( województwo dolnośląskie i wielkopolskie):
Gmina Odolanów (woj. wielkopolskie) o powierzchni 136 km2, gęstości zaludnienia 103 os/km2
Gmina Przygodzice (woj. wielkopolskie) o powierzchni 163 km2, gęstości zaludnienia 71,09 os/km2
Gmina Sośnie (woj. wielkopolskie) o powierzchni 187,4 km2, gęstości zaludnienia 35,82 os/km2
Gmina Cieszków (woj. dolnośląskie) o powierzchni 100,7 km2, gęstości zaludnienia 46,3 os/km2
Gmina Krośnice (woj. dolnośląskie) o powierzchni 178,73 km2, gęstości zaludnienia 45,13 os/km2
Gmina Milicz (woj. dolnośląskie) o powierzchni 435,6 km2, gęstości zaludnienia 55,42 os/km2
Gmina Twardogóra (woj. dolnośląskie) o powierzchni 168 km2, gęstości zaludnienia 77,27 os/km2
Gmina Żmigród (woj. dolnośląskie) o powierzchni 293km2, gęstości zaludnienia 51,35 os/km2

Charakterystyka sektora rybackiego
Czynnikami, które decydują o obecnym wyglądzie Doliny Baryczy są przede wszystkim: wysoki odsetek ludności wiejskiej, niski poziom uprzemysłowienia, uwarunkowania historyczne związane z gospodarką stawową, duża powierzchnia stawów hodowlanych oraz różne formy ochrony przyrody, związanej ze stawami i ich bezpośrednim otoczeniem. Powierzchnia gruntów pod wodami wynosi 11%, podczas gdy średnia dla kraju to 2,7%. Na omawianym obszarze występuje największy w Polsce kompleksu hodowlanych stawów rybnych.Fot. archiwum LGD i LGR  „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Dolina Baryczy charakteryzuje się dużą różnorodnością przyrodniczą – występuje tu wiele gatunków ptaków oraz rzadkich roślin. Dla ochrony tej różnorodności utworzono między innymi Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, rezerwaty przyrody i obszary ochrony NATURA 2000.
Miejscowa gospodarka rybacka opiera się od stuleci na produkcji karpia, inne gatunki ryb stanowią marginalne uzupełnienie produkcji.


Fot. archiwum LGD i LGR  „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Zdecydowana większość stawów hodowlanych w Dolinie Baryczy pozostaje w zarządzie Państwowego Zakładu Budżetowego „Stawy Milickie” w likwidacji (PZB). Zakład składa się z pięciu gospodarstw rybackich, obejmujących pięć kompleksów. Po 30.06.2010r. cały majątek PZB zostanie przejęty przez samorząd województwa dolnośląskiego i przekształcony w spółkę akcyjną.


Fot. archiwum LGD i LGR  „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Profil gospodarczy Stawów Milickich nie ulegnie zmianie, dodatkowo spółka będzie dążyła do promocji Doliny Baryczy, jej walorów przyrodniczych, promocji produktów tradycyjnych. Pozostała część stawów w regionie to małe i średnie gospodarstwa rolno – rybackie, zajmujące się głównie wychowem karpia handlowego i sprzedażą świeżych ryb. Zdecydowana większość z tych gospodarstw to gospodarstwa rodzinne.
Budżet
Planowany budżet LGR na lata 2010-2015 to 52.100.272 zł , w tym :

 • 47% środków przeznaczono na wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
 • 9% środków przeznaczono na restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
 • 10% środków przeznaczono na podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
 • 19% środków przeznaczono na ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej,
 • 10% środków przeznaczono na funkcjonowanie LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnych społeczności,
 • 5% środków przeznaczono na wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Podział środków finansowych na dwuletnie okresy:
I okres – lata 2010-2011 - planuje się wykorzystanie 18.105.013,56 zł,
II okres – lata 2012-2013 - planuje się wykorzystanie 19.105.013,68 zł,
III okres – lata 2014-2015 - planuje się wykorzystanie 14.890.244,76 zł.

Wizja Dolina Baryczy jest obszarem rybackim, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, turystyczną i melioracyjną. Obszarem przyjaznym dla mieszkańców i turystów, którzy chętnie odwiedzają nasz region ze względu na zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe związane z prowadzoną na tym terenie od stuleci gospodarką rybacką, hodowlaną i przetwórstwem karpia.

Cele i działania
Cel ogólny dla sfery środowiska to zachowanie systemowej równowagi pomiędzy wymogami ochrony przyrody a efektywną ekonomicznie gospodarką stawową w ramach rekonwersji obszaru Doliny Baryczy.
Cele szczegółowe:

 • uporządkowanie gospodarki wodnej na obszarze,
 • zachowanie różnorodności biologicznej obszaru i szczególnych form ochrony przyrody, w tym obszaru Natura 2000,
 • stworzenie powiązań ekonomicznych pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką rybacką,
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru i turystów.

Cel ogólny dla sfery gospodarczo – usługowej to dywersyfikacja gospodarki w oparciu o lokalne zasoby oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybactwa i akwakultury.
Cele szczegółowe:

 • modernizacja i rozwój gospodarki rybackiej,
 • podnoszenie wartości i promocja produktów rybactwa,
 • rozwój działalności usługowej i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze i poza sektorem rybactwa.

Cel ogólny dla sfery turystycznej to poprawa jakości życia społeczności rybackich przez podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy.
Cele szczegółowe:

 • stworzenie oferty turystycznej bazującej na tradycjach rybackich obszaru,
 • poprawa stanu i budowa infrastruktury publicznej, społeczno – kulturalnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej w regionie,
 • promocja obszaru jego walorów, oferty i tradycji rybackich .

Harmonogram konkursów

Lp. Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały kwartały
I - II III – IV I - II III - IV I - II III - IV I - II III – IV I – II III - IV I – II III - IV
1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

X X X X X X2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

X X X X X X3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

X X X X X X4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej

X X X X X XKontakt
Osoba do kontaktu: Inga Demianiuk-Ozga tel. 509 20 33 85
Biuro Partnerstwa dla Doliny Baryczy
Pl. Ks. E. Waresiaka 7,
56-300 Milicz
Tel/fax 71 38 30 432
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nasza.barycz.pl


 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
907012