Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 30.04.2010 r. MRiRW udzieliła wyjaśnień nt. Jakie będą następstwa sytuacji, gdy gmina zechce wystąpić z LGR?

MRiRW informuje, że gmina ma możliwość wystąpienia z LGR w każdym czasie. Ewentualne skutki takiej decyzji dla LGR będzie szczegółowo regulowała umowa między Instytucją Zarządzającą a LGR. Należy jednak wskazać, że możliwość realizacji operacji w ramach LSROR na danym obszarze powinna istnieć jedynie wówczas, gdy gmina objęta LSROR będzie członkiem LGR, ponieważ realizacja LSROR jest ściśle związana z LGR.
Wystąpienie gminy powinno również wiązać się ze zmianą kwoty na realizację LSROR, odpowiednio do nowego wskaźnika rybackości oraz liczby mieszkańców, ponieważ dane, na podstawie których ustalono kwotę w momencie podpisania tej umowy zmieniły wartość. Pomoc na realizację LSROR dotyczy konkretnego obszaru i wystąpienie gminy z LGR powoduje jego zmniejszenie.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794643