Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 31.08.2010 r. MRiRW przedstawiło wykładnię związaną z kosztami wykonania tablic reklamowych i informacyjnych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).
Zgodnie, że art. 32 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie EFR stanowi o „obowiązkach beneficjentów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi skierowanymi do ogółu społeczeństwa". Zgodnie z jego treścią - ust. 2 oraz ust. 3 - wykonanie tablic reklamowych i informacyjnych jest obowiązkiem beneficjenta związanym z otrzymaniem pomocy finansowej z EFR przy realizacji określonego typu operacji. Z realizacji tego obowiązku beneficjent składa sprawozdanie w myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 " — § 2 ust. 2 pkt. 4.
W związku z powyższym podmiotem zobowiązanym i uprawnionym do poniesienia kosztów wykonania tablic reklamowych i informacyjnych jest beneficjent - realizujący operację i w/w wydatki wynikające z art. 32 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 są kosztami kwalifikowanymi.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794687