Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczania zaliczek udzielanych beneficjentom na podstawie umów o dofinansowanie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 2 udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" uprzejmie informuję, iż beneficjenci zobowiązani są do rozliczania otrzymanej płatności zaliczkowej zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie z wyłączeniem przypadków gdzie odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach (art. 168 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U". Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 3 podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 (dotyczy dotacji udzielonej organizacji pozarządowej). Jednocześnie informuję, iż art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. odnosi się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której dotacja w drodze zawartej umowy na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. została przekazana.

 

 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794728