Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 grudnia 2010 r., dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011" uprzejmie informuję, że w Departamencie Rybołówstwa trwają obecnie prace nad opracowaniem interpretacji dotyczącej § 12. umowy ramowej o realizacji LSROR przez LGR. Wspomniane postanowienie umowy zobowiązuje stowarzyszenie do niezatrudniania w biurze LGR osób, które są członkami organów tego podmiotu. Wspomniana interpretacja zostanie opracowana i wydana w najbliższym czasie do wszystkich Urzędów Marszałkowskich.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z pismem z dnia 16 grudnia 2010 r. w przypadku tzw. projektów miękkich, w tym szkoleń i spotkań promocyjnych operacje takie mogą być realizowane jedynie na obszarze objętym LSROR. Wprawdzie możliwe jest zatrudnienie do realizacji takich operacji podmiotów mających swoją siedzibę poza obszarem LSROR, ale samo wydarzenie (w przypadku Państwa zapytania będzie to szkolenie) powinno się odbywać na obszarze objętym LSROR.

Zgodnie bowiem z § 2 pkt. 1 lit. h rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w uprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. Nr 177, poz. 1371} pomoc finansowa może być przyznawane na realizacje operacji, która będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR, chyba że polega na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.

 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
794661