Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że w dniu 16 sierpnia br. wszelkie dokumenty od beneficjentów będą wyjątkowo przyjmowane w Sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich –V piętro, pokój 513.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wdrażania osi 4. Nowelizacja Rozporządzenia jest dostępna pod następującym adresem: http://www.poryby.umww.pl/legislacja/krajowa

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że dnia 11 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu podpisano pięćdziesiątą umowę o dofinansowanie projektów z Beneficjentami    w ramach IV Osi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
W imieniu samorządu województwa wielkopolskiego umowy podpisała Pani Dyrektor Departamentu Emilia Dunal.

                                                                                                                         
Do chwili obecnej łącznie zawarto  54 umowy na kwotę dofinansowania  9 172 225,88 zł przy całkowitych kosztach operacji na poziomie 16 513 372,14 zł .
W działaniu 4.1.1 -  1  umowa na kwotę dofinansowania    76 689,90 zł.
W działaniu 4.1.2 -  14  umów na kwotę dofinansowania   2 303 008,60 zł.
W działaniu 4.1.3 -  29  umów na kwotę dofinansowania  3 321 673,76 zł.
W działaniu 4.1.4 -  wnioski zostały złożone w późniejszym terminie i są w trakcie weryfikacji.
W działaniu 4.1.5 -  6  umów na kwotę dofinansowania  2 779 144,24 zł.
W działaniu 4.2   -   4  umowy na kwotę dofinansowania   691 709,38 zł.


Poniżej przedstawiamy poradnik zawierający wskazówki i wyjaśnienia dotyczące procesu aplikowania o środki w ramach w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem Funkcjonowania LGR. Omawiany poradnik jest zbiorem wytycznych i zaleceń Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) mających charakter niewiążący. Beneficjent sporządzając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest stosować się do przepisów unijnych i krajowych, zawartej umowy o dofinansowanie oraz aktualnych Instrukcji.

Pobierz plik


 

Szanowni Państwo 

Mamy przyjemność przedstawić opracowaną przez MRiRW Instrukcję wypełniania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej  do stosowania.

Przepisy rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” otworzyły możliwość dotyczącą dofinansowania podmiotów rybackich, które poniosły szkody w wyniku wszelkich zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (np. choroby KHV). 

Niniejsza instrukcja ma na celu wskazanie sposobu postępowania w przypadku składania i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie Beneficjenta będącego  podmiotem rybackim, który poniósł szkody w wyniku wszelkich zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Z uwagi na trwającą weryfikację wniosków, wszelkie informacje dotyczące Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" udzielane są w godzinach od 13.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.


Z przyjemnością informujemy Państwa, iż 6 grudnia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Lokalnymi Grupami Rybackimi zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie w ramach środków 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętych 4 osią priorytetową Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Pani Dyrektor Departamentu – Emilia Dunal, a w imieniu LGR podpisy złożyli : ze strony LGR „Warta – Noteć” – Prezes Zarządu, Stanisław Żołądkowski i Wiceprezes Irena Wojciechowska, ze strony LGR „7 Ryb” – Prezes Zarządu, Dorota Knopczyńska i Skarbnik Stowarzyszenia, Iwona Sip – Michalska, a ze strony LGR „Nadnotecka Grupa Rybacka” – Prezes Zarządu, Eugeniusz Bogdan wraz z Wiceprezes Zarządu, Lidią Pirtań.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Fot. 1 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 2 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1”

 

Fot. 3 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 4 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 5 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 6 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

Fot. 7 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
464154