Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Szanowni Państwo 

Mamy przyjemność przedstawić opracowaną przez MRiRW Instrukcję wypełniania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej  do stosowania.

Przepisy rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” otworzyły możliwość dotyczącą dofinansowania podmiotów rybackich, które poniosły szkody w wyniku wszelkich zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (np. choroby KHV). 

Niniejsza instrukcja ma na celu wskazanie sposobu postępowania w przypadku składania i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie Beneficjenta będącego  podmiotem rybackim, który poniósł szkody w wyniku wszelkich zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Z uwagi na trwającą weryfikację wniosków, wszelkie informacje dotyczące Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" udzielane są w godzinach od 13.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.


Z przyjemnością informujemy Państwa, iż 6 grudnia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Lokalnymi Grupami Rybackimi zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie w ramach środków 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętych 4 osią priorytetową Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Pani Dyrektor Departamentu – Emilia Dunal, a w imieniu LGR podpisy złożyli : ze strony LGR „Warta – Noteć” – Prezes Zarządu, Stanisław Żołądkowski i Wiceprezes Irena Wojciechowska, ze strony LGR „7 Ryb” – Prezes Zarządu, Dorota Knopczyńska i Skarbnik Stowarzyszenia, Iwona Sip – Michalska, a ze strony LGR „Nadnotecka Grupa Rybacka” – Prezes Zarządu, Eugeniusz Bogdan wraz z Wiceprezes Zarządu, Lidią Pirtań.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Fot. 1 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 2 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1”

 

Fot. 3 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 4 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 5 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 6 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

Fot. 7 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dnia 17 maja 2011 r. podczas warsztatów dla zarządów i kadry Lokalnych Grup Rybackich „Obra-Warta”, „7 Ryb” i „Nadnotecka Grupa Rybacka” miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ww. LGR. Podpisanie umowy umożliwi grupom aplikowanie o środki w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w skali kraju.

 

Fot. 1 Podpisanie umowy o współpracy przez przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich „Obra-Warta”, „7 Ryb” i „Nadnotecka Grupa Rybacka”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dnia 16 maja 2011 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie operacji z Lokalną Grupą Rybacką „Warta – Noteć” w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisała Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu natomiast w imieniu LGR „Warta Noteć” podpisy złożyli: Pan Stanisław Żołądkowski – Prezes Zarządu oraz Pani Irena Wojciechowska – Wiceprezes Zarządu.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Fot. 1 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

 

Fot. 2 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

 

Fot. 3 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

Dnia 28 kwietnia br. w Sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu zostało zorganizowane szkolenie dla członków i pracowników Lokalnych Grup Rybackich. Szkolenie poświęcone było funkcjonowaniu Lokalnych Grup Rybackich w roku 2011. Podczas szkolenia omówiono zasady aplikowania o środki na przykładzie wnisków o płatność na funkcjonowanie LGR, regulacje wewnętrzne tworzone przez LGR-y, przebieg procesu kontroli oraz proponowane przez Lokalne Grupy Rybackie zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dla osi 4. W trakcie spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnych Grup Rybackich mogli wymienić się doświadczeniami i wątpliwościami dotyczącymi wdrażania osi 4. Przedstawione wnioski zostaną poddane analizie pod kątem możliwości ich wdrożenia za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia

 

Fot. 1 Otwarcie szkolenia przez Panią Emilię Dunal Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Fot. 2 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.


Fot. 3 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

Fot. 4 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

 

Fot. 5 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

Fot. 6 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 28 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ulicy Szyperskiej 14 miało miejsce podpisanie pierwszej w Polsce umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy między regionalnej i międzynarodowej”. W obrębie działania mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej  lub międzynarodowej pomiędzy LGR. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę z przedstawicielami Nadnoteckiej Grupy Rybackiej podpisała Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zakontraktowane środki zostaną przeznaczone na kampanie promocyjne, szkolenia oraz konferencje dotyczące współpracy między LGR.

Poniżej zdjęcia z uroczystości

 


Fot. 1 Podpisanie umowy przez reprezentantów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

 

Fot. 2 Podpisanie umowy przez reprezentantów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
892524