Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Artykuł zawiera informacje dot. kontroli, sprawozdawczości i monitoringu

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

pobierz plik (.rtf 1,67 MB)

Instrukcja do sprawozdania rocznego z realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

pobierz plik (.pdf 196,79 kB)

Sprawozdanie instytucji pośredniczącej PO RYBY 2007-2013 – Oś 4

pobierz plik (.rtf 1,61 MB)

instrukcja (.pdf 71,49 kB)

Załącznik (.xls 53,50 kB)

WZÓR SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO

Dotyczy beneficjentów ubiegających się  o jedną transzę zaliczki a operacja realizowana jest w jednym etapie.

Sprawozdanie kwartalne

pobierz plik

Instrukcja wypełniania sprawozdania kwartalnego dla LGR

pobierz plik

Instrukcja wypełniania sprawozdania kwartalnego dla beneficjentów z wyłączeniem LGR

pobierz plik

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
925052