Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Szanowni Państwo,

Panie i Panowie Prezesi Lokalnych Grup Rybackich,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność realizowanych w okresie programowania 2014-2020, które odbędzie się 10 listopada 2015 roku w Sali Sesyjnej UMWW. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wytyczne Departamentu Rybołówstwa w MRiRW w zakresie warunków przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020. 

 Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zestaw pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w perspektywie 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

 

Ogłoszenie

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Przekazujemy Państwu „kryteria wyboru lokalnych strategii rozwoju” uzgodnione z instytucjami zarządzającymi i zatwierdzone przez MRiRW na podstawie, których zostaną wybrane LSR do realizacji przez lokalne grupy działania w ramach PROW 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (kryteria wyboru LSR_wrzesień2015.pdf)kryteria wyboru LSR_wrzesień2015.pdf [ ]  5061 kB

 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas zaprasza na Targi Sadowniczo – Warzywnicze oraz Targi Rybactwa Śródlądowego, które odbędą się w dniach 27 – 28 listopada 2015 r., na terenie Targów Kieleckich przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.

 

Podczas Targów Rybactwa Śródlądowego zobaczyć będzie można szeroką gamę między innymi sprzętu i urządzeń do połowów, sprzętu i urządzeń do hodowli ryb, pasz, ofert farm rybnych, portów i jednostek rybackich, usług transportowych lądowych i wodnych. Ekspozycji sprzętu, wyposażenia, oferty usług i szkoleń, towarzyszyć będą konferencje i warsztaty branżowe.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
907026